-

 

.. , .. , ..

,

,

...

 

 

 

..

«   »

,

...

 

 

 

.., .. ,  ..

  "- " , -

. .. , ,

« »

,

...

 

 

( 2)

 

.., ..  

-   ,

,


.. , .. , .. , .. 

,

,

...

 

 

- ( 1)

 

.. , ..              

-   , 

,

.. , .. , .. , .. ,

, , 

,

...

 

 

-

 

.. , ..

-

..

,

...

 

 

 

..  

- . . 

,  

...

 

 

Қ DzͲҢ Қ Ә Қ ӨͲв

 

..., .ғ.., ,  .. , .ғ.., ,.. ., .ғ.., , .. ү, .ғ..,  

«қ қ» ,ҚҰ

«қ қ » ,ҚҰ 

...

 

 

 

.. , ..   

« »

,

...

 

 

-

 

..                    

  « »                                             

,

...

 

 

 

 

 


 


 

 

  .  
 
Copyright (C) ,
, 050026, . , , . 125/185 ( Nomad), 2, 207
.: +7 (727) 250 00 11, skype: medmedia.kz, e-mail: info@medmedia.kz
   
 
.